Skip to main content

Hallux Valgus

Du har fått diagnosen hallux valgus, vilket betyder snedställd stortå.  Stortån vinklas alltmer mot de andra tårna, ibland han tårna även ligga omlott. Med tiden får man en knöl över stortås insidan.

Orsak och förekomst

Hallux valgus är den vanligaste felställningen i foten hos vuxna och är vanligare  hos kvinnor än män. Orsaken är okänd.  Ärftlighet antas spela en stor roll. Trånga skor och skor med höga klackar kan förvärra den snedställda stortån eftersom tårna kläms ihop. Även  nedsjunket främre fotvalv leder till bredare framfot och ökad felställning av stortån.

Symptom

Det vanligaste symptomet är skobesvär med trycksmärta över knölen. Man är oftast besvärsfri vid barfotagång. Vid uttalad felställning kan däremot stortån ge tryckbesvär från andratån.  Man har svårt att hitta anpassade skor.

Diagnos

Diagnosen ställs utifrån din sjukdomshistoria och de fynd man gör vid en undersökning. Ibland behöver man röntgen får att se hur stor felställningen är och att om det föreligger även artrosförändringar i stortåns grundled.

Behandling

Vid lindriga symptom kan det räcka med att använda skoinlägg med främre pelott (för att återställa främre fotvalvet) och rymliga skor. Vid utebliven förbättring eller påtagliga besvär kan en operation behövas.

Operation

Din fotkirurg beslutar vilken metod som är bäst för dig, den vanligaste metoden som vi använder här är Turan osteotomi. Operationen kan göras i lokalbedövning eller narkos, beroende på ditt önskemål och hälsa. Själva operation tar 20-40 minuter. Sedan får du vila cirka 30 minuter med foten högt. Därefter åker du hem i bilens baksäte  med foten högt.

Efter operationen

Det viktigaste efter en fotoperation är: HÖGT & TORRT!

Man får ett stort och stadigt fotförband och kan antingen gå platt på foten, eller gå på utsidan och hälen, alltså man får inte belasta framfoten. Det bra att använda en special operations sko vid gång. Foten kommer att vara bandagerat i 4 veckor.

Normalt är den opererade foten mottagligt för ytterligare svullnad 4-6 veckor efter operation. Därför är det mycket viktigt att efter operation hålla foten i högläge så ofta så möjligt (oftast räcker det att ha foten i horisontalläge) framförallt första 2 veckorna. Detta även minskar smärtan.

Efter operationen ska man regelbundet (några minuter varannan timme) rörelseträna fot- och knäleden obelastad (cykla uppe i luften).

Mindre svullnad = mindre värk , bättre läkning och mindre risk för komplikationer!

Torrt: Håll bandaget torrt, du kan vid doschning skydda det med dubbla platspåsar eller med en duschstövel som finns att köpa på apoteket. Detta skyddar operationssåret och förhindrar infektion.

Smärta: Bedövningen sitter vanligen i mellan 3 och 6 timmar. Efteråt får man ofta sårsmärtor som kan vara besvärande, framförallt första 3 dagarna, därför är det viktigt att man tar sina värktabletter regelbundet. Rekommenderad smärtlindring är 1 tablett Diklofenak 50 mg + 2 tabletter Alvedon 500 mg 3 gånger dagligen i 3 dagar.

Sjukskrivning

Sjukskrivningen är vanligen mellan 4-6 veckor beroende på vad man har för yrke.

Återbesök

Två veckor efter operationen är det dags att ta stygnen och får ett nytt stadigt fotförband. Detta sker antingen här hos oss eller på din vårdcentral, du få närmare information om det efter operationen.

Efter ytterligare 2 veckor dvs 4 veckor efter operationen, tar du bort förbandet själv och påbörjar rörelseträningen av stortån samt att börja belasta framfoten med successivt ökande belastning. Man kan börja promenera, cykla eller simma med successivt ökande belastning.

Det är normalt att ärret känns hårt och ömmande och man har till och från ont, svullnad, och ömhet i sin fot i flera månader efter operationen, i vissa fall upp till ett år. Dessa besvär kommer att minska med tiden. Så fort är såret läkt, genom att massera och använda hudkräm kan ärret mjukas upp och bli smidigare.

Hallux rigidus

Du har fått diagnosen hallux rigidus, vilket betyder stel stortåled på grund av artrosförändringar i stortåns grundled.  Artros innebär att det brosk som normalt täcker benytorna i stortåleden blivit tunnare. Vid svår artros saknas brosket helt, så att benet ligger bart.

Orsak och förekomst

Det vanligaste stället för artrosutveckling i foten är vid basen av stortån. Det är okänd varför den utvecklas hos vissa människor och inte andra. Det kan bero på ett trauma mot stortån som skadar ledbrosket eller skillnaden på fotens anatomi som ökar stress på leden. Hallux rigidus utvecklas hos vuxna i åldrarna 30 och 60 år. Hallux rigidus drabbar oftast män.

Symptom

Smärta och stelhet vid basen av stortån. Symptomet utvecklas successivt, i initialskedet upplever man inte inskränkt rörlighet utan mer obehagskänsla i leden vid ansträngning. Efterhand minskar förmåga till att böja upp stortån och det blir svårare att avveckla steget samt man får vilovärk, ffa efter ansträngning.  Så småningom bildas benpålagringar runt leden ffa på ovansidan, leden blir bredare och man får trycksmärta från skor och har svårt att hitta anpassade skor.

Diagnos

Diagnosen ställs utifrån din sjukdomshistoria och de fynd man gör vid en undersökning . En vanlig slätröntgen kan visa artrosens svårighetsgrad.

Behandling

Vid lindriga symptom kan det räcka med att använda hårda skoinlägg och skor med rullsula samt medicin mot inflammation. Vid utebliven förbättring eller påtagliga besvär kan en operation behövas.

Operation

Den operativa behandlingen erbjuder olika ingrepp beroende på graden av artros samt snedställning av stortån.  Det vanligaste operations alternativ vid lätt/måttlig hallux rigidus är så kallad dorsal kilektomi, dvs avmejsling av övre delen av ledhuvudet. Ett annat alternativ är en förskjutnings- och förkortningsosteotomi vid samtidigt förekomst av hallux valgus. Vid uttalad hallux rigidus, då leden i princip blivit mycket stel och den lilla rörlighet som finns kvar orsakar smärta gör man en Artrodes operation dvs man stelopererar leden genom att ta bort ledytorna och fixar den med 2 skruvar. Operationen kan göras i lokalbedövning eller narkos, beroende på ditt önskemål och hälsa. Själva operation tar 20-40 minuter. Sedan får du vila cirka 30 minuter med foten högt. Därefter åker du hem i bilens baksäte  med foten högt.

Efter operationen

Det viktigaste efter en fotoperation är: HÖGT & TORRT!

Man får ett fotförband och kan antingen gå platt på foten, eller gå på utsidan och hälen, alltså man får inte belasta framfoten. Det bra att använda en special operations sko vid gång. Foten kommer att vara bandagerat i 3-4 veckor.

Normalt är den opererade foten mottagligt för ytterligare svullnad 4-6 veckor efter operation. Därför är det mycket viktigt att efter operation hålla foten i högläge så ofta så möjligt (oftast räcker det att ha foten i horisontalläge) framförallt första 2 veckorna. Detta även minskar smärtan.

Efter operationen ska man regelbundet (några minuter varannan timme) rörelseträna fot- och knäleden obelastad (cykla uppe i luften).

Mindre svullnad = mindre värk , bättre läkning och mindre risk för komplikationer!

Torrt: Håll bandaget torrt, du kan vid doschning skydda det med dubbla platspåsar eller med en duschstövel som finns att köpa på apoteket. Detta skyddar operationssåret och förhindrar infektion.

Smärta: Bedövningen sitter vanligen i mellan 3 och 6 timmar. Efteråt får man ofta sårsmärtor som kan vara besvärande, framförallt första 3 dagarna, därför är det viktigt att man tar sina värktabletter regelbundet. Rekommenderad smärtlindring är 1 tablett Diklofenak 50 mg (om man tål Diklofenak) + 2 tabletter Alvedon 500 mg, 3 gånger dagligen i 3 dagar.

Sjukskrivning

Sjukskrivningen är vanligen mellan 2-8 veckor beroende på vad man har för yrke och vilken operation som är utfört.

Återbesök

Två veckor efter operationen är det dags att ta stygnen. Om man har genom gått en kilektomi operation så ska man redan 3 dagar efter operation börja med att rörelseträna tån mekanisk med handen och efter 2 veckor när bandaget är borta successivt öka belastningen

Fyra veckor efter operationen,  får man börja belasta framfoten med successivt ökande belastning. Man kan börja promenera, cykla eller simma med successivt ökande belastning.

Det är normalt att ärret känns hårt och ömmande och man har till och från ont, svullnad, och ömhet i sin fot i flera månader efter operationen, i vissa fall upp till ett år. Dessa besvär kommer att minska med tiden. Så fort är såret läkt, genom att massera och använda hudkräm kan ärret mjukas upp och bli smidigare.

Hammartå

Du har fått diagnosen hammartå, vilket betyder krokiga småtår. Oftast är tån böjd i mellanleden och det är svårt eller omöjligt att sträcka ut tån. Det är vanligt att man samtidigt har hallux valgus dvs snedställd stortå.  Man kan emellertid urskilja tre olika tillstånd som behandlas något olika- hammartå (böjd i mellanleden) , mallet tå (böjd i  ytterleden) och klotå ( böjd i både mellan- och ytterleden).

Orsak och förekomst

Hammartå är en av fotens vanligaste felställning. Orsaken är okänd. Ärftlighet antas spela en stor roll. Sänkt främre fotvalv. Tillståndet är vanligare hos kvinnor än män.  Man kan få felställning av trånga skor som inte har tillräckligt med plats för tårna. Sådana skor begränsar de normala rörelserna i tåns leder och hindrar funktionen i de små fotmusklerna. Även vissa sjukdomar, tex reumatiska och neurologiska, som påverkar fotens muskler, leder och nerver kan ge hammartå.

Symptom

Det vanligaste symptomet är skobesvär med trycksmärta över mellanleden, där så småningom bildas en hudförhårdnad . Vid mer uttalad felställning får man även belastningssmärta i framfoten under mellanfotens ledhuvudet. Vi klotå får man även tryckbesvär under toppen av tån. Vid mallet tå får man mycket ömmande förhårdnad över tåspetsen.

Diagnos

Diagnosen ställs utifrån din sjukdomshistoria och de fynd man gör vid en undersökning.

Behandling

Vid lindriga symptom kan det räcka med att använda skoinlägg med främre pelott (för att återställa främre fotvalvet), mjuka skydd mellan tårna och rymliga skor.

Vid utebliven förbättring eller påtagliga besvär kan en operation behövas.

Operation

Det finns många operationsmetoder att välja bland, mjukdelskorrigerande operationer och skelettoperationer eller en kombination av dessa . Ibland fixeras tån med ett metallstift. Din fotkirurg beslutar vilken metod som är bäst för dig.  Operationen kan göras i lokalbedövning eller narkos, beroende på ditt önskemål och hälsa. Själva operation tar 15-40 minuter. Sedan får du vila cirka 30 minuter med foten högt. Därefter åker du hem i bilens baksäte  med foten högt.

Efter operationen

Det viktigaste efter en fotoperation är: HÖGT & TORRT!

Man får ett fotförband och kan antingen gå platt på foten, eller gå på utsidan och hälen, alltså man får inte belasta framfoten. Det bra att använda en special operations sko vid gång. Foten kommer att vara bandagerat i 3-4 veckor.

Normalt är den opererade foten mottagligt för ytterligare svullnad 4-6 veckor efter operation. Därför är det mycket viktigt att efter operation hålla foten i högläge så ofta så möjligt (oftast räcker det att ha foten i horisontalläge) framförallt första 2 veckorna. Detta även minskar smärtan.

Efter operationen ska man regelbundet (några minuter varannan timme) rörelseträna fot- och knäleden obelastad (cykla uppe i luften).

Mindre svullnad = mindre värk , bättre läkning och mindre risk för komplikationer!

Torrt: Håll bandaget torrt, du kan vid doschning skydda det med dubbla platspåsar eller med en duschstövel som finns att köpa på apoteket. Detta skyddar operationssåret och förhindrar infektion.

Smärta: Bedövningen sitter vanligen i mellan 3 och 6 timmar. Efteråt får man ofta sårsmärtor som kan vara besvärande, framförallt första 3 dagarna, därför är det viktigt att man tar sina värktabletter regelbundet. Rekommenderad smärtlindring är 1 tablett Diklofenak 50 mg (om man tål Diklofenak) + 2 tabletter Alvedon 500 mg, 3 gånger dagligen i 3 dagar.

Sjukskrivning

Sjukskrivningen är vanligen mellan 3-6 veckor beroende på vad man har för yrke.

Återbesök

Två veckor efter operationen är det dags att ta stygnen och får ett nytt stadigt fotförband. Detta sker antingen här hos oss eller på din vårdcentral, du få närmare information om det efter operationen. Om man har fått ett metallstift, detta kommer att tas bort  3-4 veckor efter operationen.

Fyra veckor efter operationen,  får man börja belasta framfoten med successivt ökande belastning. Man kan börja promenera, cykla eller simma med successivt ökande belastning.

Det är normalt att ärret känns hårt och ömmande och man har till och från ont, svullnad, och ömhet i sin fot i flera månader efter operationen, i vissa fall upp till ett år. Dessa besvär kommer att minska med tiden. Så fort är såret läkt, genom att massera och använda hudkräm kan ärret mjukas upp och bli smidigare.

Karpaltunnelsyndrom

Du har fått diagnosen Karpaltunnelsyndrom, vilket är ett tillstånd som innebär att en nerv ligger i tryck vid handleden och ger domningar i tumme, pek-, lång- och ringfingret.

Orsak och förekomst

Karpaltunnelsyndrom, entrapment av medialnus nerven i karpaltunnel som är en kanal vid handleden som begränsas av handledens ben nedåt, och ett stramt ledband uppåt. I kanalen går senorna som böjer i fingrarna och längst upp, medialnus nerven som ger känsel i tumme, pek-, lång- och ringfingret, medianusnerven. Av oklar orsak ökar trycket inne i kanalen, vilket gör att nerven kommer i kläm. Tillståndet är vanligt framförallt hos medelåldern kvinnor men kan förekomma i alla åldersgrupper. Karpaltunnelsyndrom är också vanligt vid graviditet. Diabetes, köldkörtelbesvär, reumatoid artrit eller arbetar med vibrerande verktyg kan göra nerven med vulnerabel och lättare utlösa symptom.

Symptom

Det vanligaste symptomet är att man vaknar på nätterna med domningar/stickningar från handleden och ut i handen. Ibland föreligger också värk och tyngdkänsla i handen. Många tycker att besvären försvinner om man skakar på handen. Efter ett tag kan nattstörningarna bli många och besvären även komma under bilkörning, när man håller en telefon eller under arbete. Hos en del är domningarna även förknippade med värk och/eller köldkänslighet.

Diagnos

Diagnosen ställs utifrån din sjukdomshistoria och de fynd man gör vid en undersökning hos handkirurg. Om man är tveksam till diagnosen kan det ibland behövas en s.k. neurofysiologisk undersökning, vilket innebär att man mäter nervimpulserna ut i handen.

Behandling

Vid lindriga symptom kan behandling inledas med en skena (ortos) som håller handleden rak nattetid. Det vanligaste är dock att besvären är så pass påtagliga att det kräver operation.

Operation

Under operationen

Operationen kan göras i lokalbedövning eller narkos, beroende på patientens önskemål och hälsa. Ofta stängs blodflödet till handen av under operationen, så att man lättare kan se känsliga strukturer i handen. Detta görs genom att en blodtrycksmanschett kramas åt runt överarmen.

Ingreppet innebär att ”taket” på Karpaltunneln, ett stramt ledband, delas för att på så vis skapa bättre plats för nerven. Många patienter upplever att domningarna försvinner inom ett par dagar efter operationen men ömhet i ärret och kraftnedsättning i handen kan kvarstå i ett par månader. Om man har haft besvär länge kan det dock dröja innan man är helt återställd.

Efter operationen

Det viktigaste efter en handoperation är: HÖGT & TORRT!

Högläge: Det är vanligt att handen kan svullna efter en operation. Genom att hålla handen i hjärthöjd när den inte används, och göra ”armar uppåt sträck” (se baksidan) minst en gång/timme, minskar svullnaden i handen. Ha gärna handen på en kudde de första nätterna efter operationen.

Mindre svullnad = mindre värk och bättre läkning!

Använda handen: Handen ska användas till vardagliga sysslor, som att klä på sig, äta med bestick, skriva kortare perioder på tangentbord.

Undvik tunga lyft!

Torrt: Håll bandaget torrt, dvs sätt en plastpåse över handen vid duschning. Detta skyddar operationssåret och förhindrar infektion.

Smärta: Det är vanligt att det kan göra lite ont i operationsområdet under den första veckan efter operationen. Vid behov kan man ta Alvedon 500 mg (1-2 tabletter, max 8 tabl/dag) och även kombinera detta med en tablett Ipren om man har mycket besvär.

Sjukskrivning

Sjukskrivningsgraden beror på vad man har för yrke. Det vanliga är att man vid ett kontorsarbete är hemma ett par dagar efter operationen, som längst 2 veckor. Vid tyngre och manuellt arbete kan man behöva sjukskrivning i ca 4 veckor.

Återbesök

Två veckor efter operationen är det dags att ta stygnen. Då kommer du oftast tillbaka till oss på kliniken för suturtagning och kontroll. Bor du långt bort, kan stygnen tas på vårdcentral. Efter att stygnen är borta behövs inget bandage och handen kan tvättas med tvål och vatten. Det är vanligt att ärret känns hårt och ömmande, detta kan sitta i i några veckor och ibland ett par månader. Genom att massera och använda hudkräm kan ärret mjukas upp och bli smidigare.