Skip to main content

Meniskruptur

Du har fått diagnosen meniskruptur, vilket innebär att menisken, en av två broskskivor i varje knä som fungerar som en stötdämpare mellan lårbenet och skenbenet, är skadat.

Orsaker och förekomst

Meniskskador är mycket vanliga. Mediala meniskskador (menisken på insidan av knät) är klart vanligare än laterala (utsidan). Det är relativt ovanligt hos barn men drabbar framför allt vuxna. Skadorna hos yngre vuxna beror ofta på vridvåld i samband med idrott, liknande orsaken till korsbandsskada. Det kallas för traumatisk meniskskada. Meniskskada hos äldre uppstår ofta vid obetydligt våld, en följd av en åldersrelaterad försvagning av meniskstrukturen, så kallad degenerativ meniskskada. Meniskskada behandling

Symptom

Vid traumatisk meniskskada kan knät i akutskedet svullna upp inom några timmar till ett par dygn. Vid en degenerativ meniskskada är knät inte lika svullet. Istället förekommer ofta molande värk baktill i knät.

Karaktäristiska symtom vid en meniskskada är en huggande smärta vid vridrörelser i knät och vid huksittande. Förutom smärtan, är ett diagnosspecifikt symtom vid meniskskador låsningar och upphakningar i knät.

Diagnos

Diagnos ställs med magnetkameraundersökning, som följs efter en klinisk undersökning med olika tester av knät hos läkaren. I vissa fall förekommer titthålsundersökning (artroskopi) för diagnostiken.

Behandling

Många gånger försvinner mycket besvär från denna typ av skada med hjälp av NSAID tillsammans med att du i det akuta skedet avstår från tyngre belastning av knät. Men efter ca 2-3 veckor bör du inleda med fysioterapi som ska fortgå regelbundet i åtminstone 6 månader för att du ska kunna märka tydliga resultat. Om låsningar fortfarande förekommer, eller andra besvär av skadan, kan titthålsoperation vara ett alternativ.