Skip to main content

Löparknä

Du har fått diagnosen löparknä, vilket innebär att senan som går längs med utsidan av låret och knät har blivit överbelastat och orsakar därför smärta.

Orsak och förekomst

Löparknä utgör ca en fjärdedel av alla löparskador, vilket gör den till den vanligaste skadan för löpare. Den vanligaste uppkomstorsaken är som namnet antyder, excessiv löpning. Ytterligare ökar risken om man springer mycket på sluttande underlag.

Liknande besvär kan även uppkomma vid exempelvis fristilsåkning på längdskidor, intensifierad träning i allmänhet eller cykelträning i synnerhet.

löparknä_Stockholms_Ortoped_Center_2

Symtom

Symptomen visar sig oftast genom smärta på utsidan av knät och kring knäskålen. Smärtan karaktäriseras av att den uppstår under träningspasset och ökar efterhand.

När skadan förvärras kommer smärtan snabbare och stannar kvar längre, medan den försvinner om du vilar i några dagar, för att sedan återkomma vid nästkommande träningspass. Långt skriden, kan så lite som att gå upp och ner i trappor, gå ner på huk eller bara sitta med böjt ben en längre stund räcka för att smärtan skall ge sig tillkänna.

Diagnos

Diagnosen ställs utifrån patientens sjukdomshistoria samt en undersökning med olika provokationstester av knät och senfästen. Är läkaren osäker på vad som orsakat smärtan kan en röntgen göras för att utesluta andra skador. Magnetkameraundersökning är enbart aktuellt om det är svårt att se alla delar på vanlig röntgen.

Behandling

Löparknä går ofta över om du först vilar i några dagar och därefter tränar mer försiktigt än tidigare. Oftast behövs det ingen medicin, men du kan behöva byta till en träningsform som inte är för påfrestande för senan. Vid smärta kan du ta receptfria värktabletter.
Behandling hos fysioterapeut med övningar och stretchning av senan kan göra att besvären går över fortare. Om smärtan påtagligt inverkar på vardagen, finns det möjlighet att hos läkaren få en kortisoninjektion.
Endast i de svåraste fallen, kan operation bli aktuell med förlängning av senan.

ont i knä löparknä