Skip to main content

Korsbandsskada

Du har fått diagnosen korsbandsskada, vilket innebär att den ena eller båda dessa ledband, korsbanden, som sitter innanför knäskålen och hjälper till att stabilisera lårbenet och skenbenet, har tagit skada.

Orsaker och förekomst

I de flesta fall uppstår en korsbandsskada på grund av vridvåld, det vill säga en kraftig vridning av knät.
De flesta som råkar ut för en korsbandsskada är idrottsligt aktiva i åldrarna 20-50. Korsbandsskador uppstår i fotbollsmatcher eller i samband med fall under slalomåk. Av de två korsbanden som finns i knät, det främre och det bakre, är det oftast det främre som helt eller delvis går sönder.

Symptom

I ögonblicket skadan sker upplevs ofta att någonting har gått sönder inuti knät. Det gör väldigt ont och ganska snart blir knät stelt. Knät svullnar ofta ordentligt, vilket gör det det svårt att stödja sig på. Efter ett par dagar till en vecka har svullnaden börjat gå ner och smärtan börjar avta. Vanliga symptom då är att knät kan kännas ostadigt när du går och som om det viker sig när du går nerför trappor. Detta är ett mer vanligt förlopp vid främre korsbandsskada. Vid bakre korsbandsskada föreligger ofta lindrigare symtom med en mindre ledsvullnad och en mer diffus känsla av instabilitet i knät. Korsbandsskada behandling stockholm

Diagnos

Diagnos vid korsbandsskada ställs genom klinisk undersökning med sjukdomshistoria och test av knäts stabilitet. Vid främre korsbandsskada är det ”främre draglådetest” och ”Lachmanns test” och vid bakre korsbandsskada är det ”bakre draglådetest” liksom ”posterior sag test”. Vid undersökning i samband med en akut främre korsbandsskada kan det vara svårt att bedöma instabilitet på grund av att smärtan motverkar förmågan att slappna av i benet. Om knät är kraftigt svullet, kan läkaren tappa knät på vätska, vilket både kan vara smärtlindrande och underlätta stabilitetstesterna. Diagnostiskt säger också vätskan någonting om skadan, då främre korsbandsskador i ca 70% av fallen är associerade med blod i leden.

Behandling

Initialt efter skadan får du ofta gå med kryckor i ett par veckor och ta smärtstillande medicin parallellt. När skadan läkt något och både svullnad och smärta börjat avta, är det dags att börja återfå funktion och stabilitet i knät. Det sker först och främst genom fysioterapi, vilket är den enskilt viktigaste vägen till att bli bra igen. Med fysioterapi kan musklerna kring knät tränas upp så att det fungerar väldigt bra trots att korsbandet inte är helt. I de flesta fall är du bra igen efter ungefär ett års fysioterapi, men vissa kan ha kvar besvär även efter att skadan har läkt. I vissa fall kan operation vara aktuellt, både direkt i samband med skada och senare. Det beror på flera faktorer, såsom hur fysioterapin fungerar och vad du jobbar med till vardags. Operationen går ut på att ersätta det skadade korsbandet med en frisk sena från en annan del i benet.