Skip to main content

Snapping Hip

Du har fått diagnosen snapping hip syndrome, vilket är ett tillstånd som präglas av en knäppande känsla, och inte sällan även ett hörbart knäppande ljud, i samband med att höften böjs.

Orsaker och förekomst

Snapping hip har tre möjliga orsaker till uppkomst. Det första är att en sena som ofta betecknas iliotibialbandet (IT-bandet) glider över den stora benknölen (trochanter major) på höftens utsida. Detta är den vanligaste orsaken till knäppningarna, vilken i vissa fall också kan leda till smärta på grund av en slemsäcksretning i den slemsäck som är belägen mellan benknölen och senan. En andra orsak är iliopsoas, som är den viktigaste muskeln vid höftböjning, vars sena passerar precis framför höftleden. Med precis samma mekanism som med IT-bandet, kan denna sena glida över en benknöl och vara orsaken till snapping hip. Den tredje och sista orsaken är skada på höftens ledbrosk. Detta är den minst vanliga orsaken till att höften knäpper, men beror på att en broskbristning, en lös broskbit, ligger på ett sådan sätt att den orsakar knäppning vid höftböjning.

Symptom

Symtom vid snapping hip karaktäriseras av lokal ömhet och tidvis även smärta i samband med att muskeln ”hoppar” över benutskottet på höftens utsida. I vissa fall kan patienter även uppleva att det strålar ner mot benet.

Diagnos

Diagnos ställs genom sjukdomshistoria, och orsaken kan undersökas genom ultraljud under höftrörelse, vilken kan visa på förflyttningar av senan samt eventuella slemsäcksirritationer.

Behandling

Behandling av snapping hip är i regel stretching av musklerna och senorna som orsakar besvären.

En fysioterapeut kan bidra med träningsupplägg, tips och råd. Vid smärtande besvär kan NSAID hjälpa att lindra smärtan. Om slemsäcken är retad, kan det ibland vara ett alternativ med en kortisoninjektion in i slemsäcken. Detta är en kortsiktig lösning, men med konservativ behandling, så som rehab, brukar besvären gå över efter 6-8 veckor. I de fall där träning eller medicin inte hjälper, kan kirurgi bli aktuellt. Detta är ytterst ovanligt, och sällan rekommenderat, då återhämtning med rehab efter ett ingrepp kan ta upp till ett år.