Skip to main content

Kotförskjutning

Du har fått diagnosen kotförskjutning eller kotglidning, som det ibland också kallas, vilket innebär att en kota har glidit fram på en intilliggande kota. Följden av denna förskjutning blir en viss snedställning av ryggraden nedom förskjutningen, och dessutom blir det en förträngning av ryggradskanalen.

Orsaker och förekomst

Orsakerna kan variera kraftigt. Alltifrån medfödda snedställningar till frakturer och svagheter i ryggraden. I många fall kan den ursprungliga orsaken till förskjutningen utvecklas innan 10 års ålder, men ej ge några symtom förrän man långt senare i livet gör en plötslig rörelse eller vrider till ordentligt.

Symtom

Vanligast är det att man har smärta i ländrygg och ben. Det beror på att man i samband med kotglidningen får ett tryck och en irritation på nerver som sprider känslan nedåt. I och med att denna smärta är orsakad av den något snedställda ryggraden, avtar smärtan ofta när man rätar ut ryggraden, men förvärras samtidigt om man kröker den mer. Man ska veta att det inte alltid är så att man kan se snedställningen, då den ofta är väldigt blygsam. Det första tecknet är många gånger spända muskler på lårens baksida.

Diagnos

För att kunna diagnostisera kotförskjutning använder man sig av olika röntgenundersökningar.

Behandling

Behandlingen består främst av vila och att man följer upp vilan med sjukgymnastik som syftar till att stärka bålen. Vid kraftig bensmärta kan anti-inflammatoriska läkemedel förskrivas av läkare för att lindra smärtan. Kirurgi är aktuellt på yngre personer om det direkt kan åtgärda en medfödd förskjutning, eller hos de patienter som har en förskjutning på mer än 50% av kotbredden. Då stelopereras kotan tillsammans med intilliggande kota för att motverka fortsatt förskjutning och samtidigt symtomlindra.