Skip to main content

Diskbråck

Du har fått diagnosen diskbråck, vilket innebär att en av diskarna som finns mellan ryggradskotorna har börjat bukta in mot ryggradskanalen.

Orsaker och förekomst

Diskbråck är inte ovanligt och diskbråck betyder inte nödvändigtvis att det gör ont. Det är först när den disk som buktar trycker mot nervrötter eller ryggmärg, som det börjar smärta i ryggen. I vissa fall strålar även smärta ner i benen.
Smärtan kan komma snabbt eller över tid. De vanligaste lokalisationerna är i ländrygg och i halsrygg. Vad som exakt orsakar diskbråck är inte helt klarlagt. Man vet dock att det finns genetiska komponenter inblandade.
I de allra flesta fall blir besvären mindre inom ett par veckor och inom några månader har de flesta inga kvarvarande besvär. Om besvären inte minskar inom ett par veckor, kan det vara en bra idé att kontakta vårdcentral, sjukvårdsupplysning eller läkare.

OBS! I vissa fall kan man få allvarligare symtom som snabbt kan behöva opereras.

Uppsök akutmottagning omgående om du upplever att du har ont i ryggen OCH något av följande:

  • Svårkontrollerad urinavgång och/eller avföring
  • Domningar/ nedsatt känsel/ svaghet i ben eller armar
  • Minskad/förlorad känsel kring ljumskar/ändtarm/könsorgan

Symtom

Symtom på diskbråck kan vara en eller flera av följande;

  • Ont i ryggen
  • Smärta från rygg som strålar ner i ben
  • Domningar och tyngdkänsla i benen
  • Minskad/förlorad känsel i ben/fot
  • Svårkontrollerade rörelser i benen
  • Minskad/förlorad känsel kring ljumskar/ändtarm/könsorgan
  • Svårkontrollerad urinavgång och/eller avföring

Behandling

Försök att röra på dig så mycket som möjligt. Fortsätt med vardagliga sysslor och börja arbeta så snart du kan. Det kan upplevas svårt direkt i anslutning till uppkomsten av diskbråcket men läkningen går fortare om du rör på dig. Om smärtan är för påtaglig, kan värktabletter bli aktuella. I vissa fall hjälper inte rörelse och receptfria tabletter. Då kan läkaren utifrån sin bedömning skriva ut receptbelagda läkemedel. Om du känner att det är svårt att komma igång på egen hand, kan fysioterapeut instruera med övningar och hjälpa till med träning.
Om smärtan inte går över och den kraftigt påverkar vardagen kan det bli aktuellt med operation. Diskutera i så fall detta med din läkare. De allra flesta blir mycket bättre eller helt bra med kirurgi.