Skip to main content

Hälsporre

Du har fått diagnosen hälsporre, även kallat plantar fasciit, där en kronisk inflammation drabbat plantarsenans fäste mot hälbenet under foten.

Orsaker och förekomst

Hälsporre, är en mycket vanlig överbelastningsskada. Den kan drabba alla människor i alla åldrar, men är mer vanligt förekommande bland överviktiga, de som pronerar/supinerar mycket och bland de som rör sig mycket och ofta på hårt underlag. Människor som har låga respektive höga fotvalv löper även de en ökad risk. Orsaken är att man på grund av någon av ovanstående faktorer får en förslitning och en påfrestning på senan under foten, vilket resulterar i en inflammation kring senfästet.
Trots att tillståndet heter hälsporre, är det endast i långvariga fall, och även då väldigt sällan, som man kan se en sporre på röntgen.

Hälsporre ont i foten

Symptom

Symtom vid hälsporre är smärta på insidan av hälens framkant vid fotisättning. som vid t.ex gång eller löpning. Det kan ofta avta något efter upprepad påfrestning, som exempelvis vid en längre promenad. Det första tecknet på hälsporre är ofta morgonsmärta under foten och morgonstelhet.

Diagnos

Diagnosen hälsporre ställs genom sjukdomshistoria och klinisk undersökning av foten.
Ultraljudsundersökning kan göras för att bestämma skadans mer exakta lokalisation eller omfattning, alternativt om det råder tveksamhet kring diagnosen.
Slätröntgen är enbart nödvändig om man misstänker annan orsak till hälsmärtan eller om rekommenderade åtgärder/behandlingar inte hjälpt och en osäkerhet kring diagnos råder.

Behandling

Först och främst måste man ta reda på varför man fick sin hälsporre. Orsaken kan vara både biomekaniskt och muskulärt, därför bör den som fått skadan även besöka en specialist på att bedöma hälsporre och som även kan utreda biomekaniska orsaker till varför hälsporre uppstod just i ditt fall, och inte bara titta på själva symptombilden. Beroende på orsak till diagnosen, kan du behöva personligt utformade inlägg i skorna. Du kan fråga din läkare om du behöver hjälp att komma i kontakt med en ortopedtekniker. Sjukgymnastik med bland annat stretchning kan också lindra besvären.
Om du har mycket ont kan du prova paracetamol eller NSAID.
I svåra fall där smärtlindringen inte hjälper, kan läkaren ge en kortisonspruta under hälen, och om det skulle bli aktuellt, planera för operation.