Skip to main content

Hallux Rigidus

Du har fått diagnosen hallux rigidus, vilket betyder stel stortåled på grund av artrosförändringar i stortåns grundled.  Artros innebär att det brosk som normalt täcker benytorna i stortåleden blivit tunnare. Vid svår artros saknas brosket helt, så att benet ligger bart.

Orsak och förekomst

Det vanligaste stället för artrosutveckling i foten är vid basen av stortån. Det är okänd varför den utvecklas hos vissa människor och inte andra. Det kan bero på ett trauma mot stortån som skadar ledbrosket eller skillnaden på fotens anatomi som ökar stress på leden. Hallux rigidus utvecklas hos vuxna i åldrarna 30 och 60 år. Hallux rigidus drabbar oftast män.

Hallux Rigidus Behandling StockholmSymptom

Smärta och stelhet vid basen av stortån. Symptomet utvecklas successivt, i initialskedet upplever du inte inskränkt rörlighet utan mer obehagskänsla i leden vid ansträngning. Efterhand minskar förmåga till att böja upp stortån och det blir svårare att avveckla steget samt du får vilovärk, ffa efter ansträngning.  Så småningom bildas benpålagringar runt leden ffa på ovansidan, leden blir bredare och du får trycksmärta från skor och har svårt att hitta anpassade skor.

Diagnos

Diagnosen ställs utifrån din sjukdomshistoria och de fynd du gör vid en undersökning . En vanlig slätröntgen kan visa artrosens svårighetsgrad.

Behandling

Vid lindriga symptom kan det räcka med att använda hårda skoinlägg och skor med rullsula samt medicin mot inflammation. Vid utebliven förbättring eller påtagliga besvär kan en operation behövas.

Operation

Den operativa behandlingen erbjuder olika ingrepp beroende på graden av artros samt snedställning av stortån.  Det vanligaste operationsalternativ vid lätt/måttlig hallux rigidus är så kallad dorsal kilektomi, dvs avmejsling av övre delen av ledhuvudet. Ett annat alternativ är en förskjutnings- och förkortningsosteotomi vid samtidig förekomst av hallux valgus. Vid uttalad hallux rigidus, då leden i princip blivit mycket stel och den lilla rörlighet som finns kvar orsakar smärta gör du en Artrodes operation dvs du stelopererar leden genom att ta bort ledytorna och fixar den med 2 skruvar. Operationen kan göras i lokalbedövning eller narkos, beroende på ditt önskemål och hälsa. Själva operation tar 20-40 minuter. Sedan får du vila cirka 30 minuter med foten högt. Därefter åker du hem i bilens baksäte  med foten högt.

Efter operationen

Det viktigaste efter en fotoperation är: HÖGT & TORRT!

Efter dorsal kilektomi får man rörelseträna leden för att få bättre rörlighet och så fort smärtan tillåter får man belasta framfoten. Man behöver ofta inte använda specialskor eller kryckor efter sådan ingrepp.
Efter steloperation får du ett stadigt fotförband och kan antingen gå platt på foten, eller gå på utsidan och hälen men inte belasta framfoten. Det bra att använda en specialoperationssko vid gång. Foten kommer att vara bandagerat i 2-4 veckor. Normalt kan den opererade foten svullna upp ytterligare 4-6 veckor efter operation. Därför är det mycket viktigt att efter operation hålla foten i högläge så ofta så möjligt (oftast räcker det att ha foten i horisontalläge) framförallt första 2 veckorna. Detta minskar även smärtan. Efter operationen ska du regelbundet (några minuter varannan timme) rörelseträna fot- och knäleden obelastad (cykla uppe i luften).

Mindre svullnad = mindre värk , bättre läkning och mindre risk för komplikationer!

Torrt: Håll bandaget torrt, du kan vid duschning skydda det med dubbla plastpåsar eller med en duschstövel som finns att köpa på apoteket. Detta skyddar operationssåret och förhindrar infektion.

Smärta: Bedövningen sitter vanligen i mellan 3 och 6 timmar. Efteråt får du ofta sårsmärtor som kan vara besvärande, framförallt första 3 dagarna, därför är det viktigt att du tar sina värktabletter regelbundet. Rekommenderad smärtlindring är 1 tablett Diklofenak 50 mg (om du tål Diklofenak) + 2 tabletter Alvedon 500 mg, 3 gånger dagligen i 3 dagar.

Sjukskrivning

Sjukskrivningen är vanligen mellan 2-8 veckor beroende på vad du har för yrke och vilken operation som är utförd.

Återbesök

Två veckor efter operationen är det dags att ta bort stygnen.

Om du har genomgått en kilektomioperation så ska du redan efter operation börja med att rörelseträna tån mekanisk med handen och efter 2 veckor när bandaget är borta successivt öka belastningen.

Om du har genomgått steloperation får du först cirka 6 veckor efter operationen belasta framfoten med successivt ökande belastning.

Det är normalt att ärret känns hårt och ömmande och du kan till och från få ont, svullnad, och ömhet i din fot i flera månader efter operationen, i vissa fall upp till ett år. Dessa besvär kommer att minska med tiden. Så fort som såret är läkt, kan du genom att massera och använda hudkräm mjuka upp ärret.