Skip to main content

Impingement

Du har fått diagnosen impingement, vilket innebär en inklämning av vävnader i axeln som orsakar din smärta.

Symptom

Impingement är ett smärtsyndrom där smärta i axel och överarm föreligger till följd av inklämda vävnader, och är en vanlig orsak till smärta och värk i denna region. Den kommer vanligtvis successivt, och upptäcks många gånger i samband med att man arbetar med händerna i axelhöjd/ovanför huvudet och ska plocka ner någonting från en hylla, eller när man under en kort period ökar belastningen, ex vid en renovering.

Impingement ont i axel
Eftersom det är många olika vävnader som kan vara inblandade vid impingement, kan även symtombilden se lite olika ut. Nedan följer däremot några typiska symtom för denna diagnos;
– Ömmande eller huggande smärtan i baksida, framsida eller utsida av axeln.
– Utstrålande smärta längs överarmens utsida.
– Smärta som främst upplevs vid armrörelser. Vanliga smärtsamma rörelser är vid elevation av armar uppåt, utåt från kroppen. Vid 80-120 graders vinkel är smärtan oftast mest påtaglig. Detta spann kallas ibland för painful arc eller smärtbåge.
– Stelhet och kraftlöshet i axelpartiet
– Vid uttalade besvär kan man ha för ont för att kunna ligga på den drabbade axeln, man kan uppleva smärta även i vila och ibland även få domningskänsla i fingrar

Bakomliggande orsak är en skada eller ett tryck mot någon eller flera av följande strukturer i axeln;
– Musculus Supraspinatus
– Musculus Infraspinatus
– Subscapularis-senan eller dess senfäste
– Bursa Subacromialis
– Långa bicepssenan

Diagnos

Diagnos ställs kliniskt efter sjukdomshistoria och med hjälp av särskilda tester, där man på läkarens uppmaning får utföra specifika armrörelser för att mäta rörlighet. Sedan känner läkaren efter om någon av roratorkuffens senor är skadade eller ömmar.

Behandling

Impingement är ett tillstånd som tar lång tid att åtgärda. Det första och viktigaste steget är att man med hjälp av sjukgymnastik börjar träna upp rotatorkuffens muskulatur. Denna åtgärd gör att de flesta blir helt problemfria inom ett års tid.
Man kan även i svåra fall få injektionsbehandling av läkaren.
I fall där inget av ovanstående hjälper kan man ta till operation.