Dr Farshad Azizpour

Dr Farshad Azizpour

Ortopedspecialist med flera års erfarenhet.

Marcin Pilawski

Dr Maciej Pilawski

Ortopedspecialist med flera års erfarenhet.

Dr Peyman Bakhshayesh

Dr Peyman Bakhshayesh

Ortopedspecialist med flera års erfarenhet.

OBS! För närvarande tjänstledig

Dr Ulrica Tampe

Ortopedspecialis med flera års erfarenhet.

Dr Nader Stenberg

Dr Nader Stenberg

Narkosläkare med flera års erfarenhet.

Dr Anna Englund

Narkosläkare med flera års erfarenhet.

Maria Redhe

Legitimerad sjuksköterska / Operationssköterska

Julia Rostampour

Mottagningsansvarig